1 stycznia 2020

USŁUGI

 • badania gruntu,
 • odwierty geologiczne,
 • odwierty geotechniczne,
 • sondowania i badania laboratoryjne,
 • obsługi geologicznej inwestycji,
 • projektowanie robót geologicznych,
 • sporządzanie opinii geotechnicznych,
 • sporządzanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
 • sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznej,
 • sporządzanie dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych,

Usługi geologiczne świadczymy na terenie południowej Polski,

w szczególności w rejonie Bielska – Białej i najbliższej okolicy – Cieszyna, Żywca, Jastrzębia Zdroju, Pszczyny, Żor, Rybnika, Raciborza jak również w rejonie Krakowa, Opola, Katowic. Klientom zapewniamy solidność wykonywanych zleceń wynikającą z profesjonalnego podejścia. Dysponujemy rodzinnym zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych geologów z Ustronia pod kierownictwem mgr inż. Grzegorza Kondela.

Oferta usług geologicznych obejmuje:

Projektowanie przedsięwzięć w związku z wykonywaniem prac i robót geologicznych dla:

 • odwiertów hydrogeologicznych (ujęcia wód podziemnych, otwory w celu wykorzystania ciepła ziemii [pompy ciepła], piezometry),
 • odwodnienia powierzchniowych zakładów górniczych,
 • planowania przedsięwzięć mogących potencjalnie i/lub znacząco oddziaływać na środowisko,
 • rekonstrukcji/likwidacji otworów hydrogeologicznych.
 • posadowienia obiektów budowlanych
 • posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych
 • zagospodarowania przestrzennego

Dokumentowanie hydrogeologiczne dla:

 • wykonania przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne (w tym powodować ich zanieczyszczenie),
 • wykonania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
 • wykonania odwodnień w celu wydobywania kopalin,
 • składowania odpadów na powierzchni,
 • ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
 • zakończenia lub zmiany poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych.

Dokumentowanie geologiczno-inżynierskie dla:

 • zagospodarowania przestrzennego
 • posadowienia obiektów budowlanych ( obiekty budowlane, obiekty mostowe, fundamenty głębokie, budynki wysokościowe, wykopy, ściany oporowe etc.)
 • posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych (drogi, sieci teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazociągi)
 • określenia warunków geologiczno-inżynierskich inwestycji mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko


Opracowanie operatów wodnoprawnych dla:

 • poboru wód podziemnych (ujęcia),
 • instalacji i eksploatacji urządzeń wodnych (studnie głębinowe, studnie chłonne, wyloty, umocnienia skarp,
 • wprowadzanie wód i ścieków do wód lub do ziemii,
 • odprowadzanie wód opadowych.